Köszöntő

 

Szeretettel köszöntöm a Bicske Városi Óvoda honlapján!

 

Kérem, barangolja be az informatika segítségével az Ön elé táruló varázslatos világot, óvodánkat, mely számunkra mindennapi életünk, tevékenységeink színtere.

Remélem, hogy a megújult honlap segítségével több információt és átfogóbb képet kaphat intézményünk életéről. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kulturált környezetre, gyermekeinkre. Köszönjük mindazt a segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk. Munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy intézményünkben magas színvonalon családias, derűs környezetben neveljük a kisgyermekeket.

 

Sajátos arculatunk, tartalmi munkánk jellemzői röviden:

Óvodánk 2 épületben, családias jellegű, szeretetteljes, biztonságot adó környezetben működik. Részben osztott, homogén és vegyes összetételű csoportokban folyik a nevelés. Az óvodaépületekhez udvari játékeszközökkel jól felszerelt játszóudvarok tartoznak.

A tagóvodák egy-egy városrész óvodai ellátását biztosítják:

Bicske Városi Óvoda (székhely) (120 férőhely) – telepi városrész,

Kakas tagóvoda (264 férőhely) – kertvárosi városrész.

 

Programunk rövid ismertetése

Programunkat több évtizedes szakmai tapasztalatunkra alapoztuk, megőrizve az óvodai nevelés értékeit, figyelembe véve a felgyorsult világ változásait.

A szülők, óvodapedagógusok közös felelőssége, hogy megőrizzék a gyermekkor nyugalmát, derűjét és megismertessék a gyermekekkel mindazokat a tapasztalatokat, amelyek segítségével eligazodnak a világban.

 

Óvodai nevelésünk a játékra épül. Valljuk, hogy a játék a kisgyermek elsődleges tevékenysége, a nevelés leghatékonyabb eszköze.

A gyermekek nevelése az egész nap folyamán életkori szükségleteik figyelembevételével változatos, vonzó tevékenységek közben történik.

A gyermekek élethelyzetének egyenlőtlenségeiből adódóan programunkban nagyobb hangsúlyt kap a változó, eltérő szükségletek figyelembevétele, a hiányzó szokások kialakítása, a képességek megalapozása, az eltérő családi értékek és kultúrák tolerálása.

A nevelési folyamat alapritmusát az évszakok változására, a természeti környezet megszerettetésére és védelmére építjük. A hétköznapokat kialakult hagyományaink szerint jeles napok, ünnepek színesítik. Mindennapi munkánkban törekszünk a komplex nevelő hatás érvényesítésére. 

 

Programunk feladatrendszere

Fontosnak tekintjük 

 • az egészséges testi és lelki fejlődést,
 • az egészséges életmód szokásainak kialakítását,
 • a szükségletek és a mozgásigény kielégítését,
 • az egészség óvását, védését, a prevenciót,
 • az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes elfogadó, kiegyensúlyozott családias légkör megteremtését,
 • az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képességek kialakulásának erősítését, hogy minden gyermek megtalálhassa helyét, szerepét a közösségben.

 

Az értelmi képességek fejlesztésében a gyermekek eltérő tapasztalataira, egyéni és közös élményeire, érdeklődésére és kíváncsiságára építve: a cselekvés, tevékenység, a beszéd, a gondolkodás egységét megteremtve fontosnak tartjuk:

 • az utánzásra épülő játékos tanulással együtt a felfedezéseket, próbálkozásokat, a komplex tapasztalatszerzést,
 • a pszichikus funkciók intenzív fejlesztését,
 • a hagyományok ápolását,
 • a természet, az élőlények szeretetét és védelmét,
 • az anyanyelv, az írott nyelv és a jelzések iránti érdeklődés felkeltését. 

 

Fejlesztési tartalmak:

 • anyanyelvi nevelés, mese, vers,
 • kétnyelvű német nemzetiségi nevelés,
 • ének, énekes játék,
 • vizuális nevelés: rajz, mintázás, kézimunka,
 • mozgásfejlesztés, mozgásos játék, testnevelés,
 • környezetünk tevékeny megismerése,
 • matematika, matematikai játékok.

 

Az eredményes óvodai nevelés feltétele az érzelmi biztonságot nyújtó, élmény-gazdag, derűs, szeretetteljes légkör.

A gyermekek a fejlesztés eredményeképpen az óvodáskor végére rendelkeznek azokkal a képességekkel, melyek alkalmassá teszik őket az iskolakezdésre, kialakulnak a szociális és intellektuális képességeik.

 

Célunk megőrizni eddigi munkánkkal létrehozott értékeinket és továbbfejleszteni óvodánk szakmai színvonalát a mindenkori óvoda- használók és fenntartónk igénye szerint.

 

Szeretettel várjuk óvodánkban!

 

 

Tisztelettel: Patkóné Bátori Erzsébet intézményvezető

Oldalainkat 23 vendég és 0 tag böngészi