1 %

1

Fejlesztő pedagógus

Fejlesztő pedagógus az óvodában

Kiemelt feladat: A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek (BTM) fejlesztése az óvodában.

A köznevelési törvény szerint: „beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek"

További célok, feladatok:

 • A gyermekek megfigyelése különböző tevékenységeik során.
 • Konzultáció az óvodapedagógusokkal, logopédussal, pszichológussal a feladatok pontos meghatározása érdekében.
 • Az ismeret elsajátítás folyamatát gátló gyengébben fejlett, diszharmonikus működést mutató részképességek megerősítése.
 • A hatékony beépüléshez szükséges jártasságok, készségek kialakítása, ill. megerősítése.
 • Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében.
 • A gyermek alkalmazkodásának, kortárscsoportba való beilleszkedésének segítése.
 • Egyéni képességfejlesztés, rendszeres, tudatosan szervezett és tervezett kötetlen és kötelező tanulási helyzet létrehozása.
 • A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség terén mutatkozó részképességbeli hiányosságok pótlása.
 • A komplex, rugalmas gondolkodásmód fejlesztésének elősegítése.
 • Felismerni a tehetséget. A szülők segítése tehetségígéretes gyermekük nevelésében.
 • Motiváció felkeltése, növelése. A jó magatartás erősítése.
 • Egyéni fejlesztési terv készítése.
 • Együttműködés a családdal és a szakemberekkel.

A fejlesztés alapja: a szakértői bizottság szakértői véleményében megfogalmazott részletes fejlesztési javaslatok, fejlesztendő területek.

A fejlesztés tempója és tartalma: a gyermek egyéni fejlettségéhez igazított.

A foglalkozások ideje: heti 2-3 alkalom délelőttönként, egyéni illetve kiscsoportos formában.

A foglalkozások alapja: a játék és a mozgás.

Szabó Zsuzsanna

fejlesztő pedagógus

 

A tünetek felismerése

Térkép_Bicske Városi óvoda Kakas Tagóvoda

 

Oldalainkat 40 vendég és 0 tag böngészi