Időjárás

A me­te­o­ro­ló­gi­a idő­já­rá­si je­len­sé­ge­ket, ese­mé­nye­ket meg­ma­gya­rá­zó tu­do­mány­ág, ré­gi­es ne­vén lég­tü­ne­mény­tan. Az idő­já­rás a Föld lég­kö­ré­ben ta­lál­ha­tó vál­to­zók, a­zaz a hő­mér­sék­let, pá­ra­tar­ta­lom és a lég­nyo­más függ­vé­nye.

Aktuális időjárás előrejelzésért katt. a képre!

Idojaras jun

Csokorba gyűjtöttük a magyar időjárási népi bölcsességeket.

Január 1. Újév: Ha újév napján csillagos az ég, rövid lesz a tél, ha piros a hajnal, szeles lesz az esztendő.

Január 2. Makár nap: A nap időjárásával egyező idő várható az év szeptemberében is.

Január 6. Vízkereszt: Ha ezen a napon ha csurog az eresz, hosszú lesz a tél, ha fagy, akkor még többet kell várni a tavaszra. Ha ezen a napon esik a hó, a tél hamarosan megszűnik. Ha fúj a szél, akkor jó termés lesz az évben.

Január 18. Piroska napján ha fagy, negyven napig el nem hagy.

Január 22. Hogyha megcsordul Vince, megtelik a pince. Ha esik, nem lesz jó bor az évben.

Január 25. Pálfordulat: E nap környékén gyökeresen változik meg az időjárás a népi megfigyelések szerint.

Február 2. Gyertyaszentelő: Ha esik a hó, fú a szél, nem marad soká a tél.

Február 6. Dorottya nap: Ha csikorog a fagy, a tél nemsoká abbahagy.

Február 14. Valentin nap: A verebek hangos csivitelése a jobb idő közeledtét hirdetik.

Február 19. Zsuzsanna nap: Ha ezen a napon megszólal a pacsirta, közel a tavasz.

Február 24. Jégtörő Mátyás napja: Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál.

Március 4. Kázmér nap: Ha e napon esik vagy havazik, az aratást egy héttel el kell halasztani.

Március 10. Amilyen az idő ezen a napon, az várható a következő negyvenen.

Március 18-19-21. Sándor, József, Benedek, zsákban hoznak meleget.

Húsvét vasárnap. Ha Húsvét napján esik, Pünkösdig minden vasárnapon eső fog esni, és változó időket várhatni.

Április 12. Amilyen az idő ezen a napon, ennek ellenkezője várható a következő negyvenen.

Április 14. Ha Tibor napjára a rétek meg nem zöldülnek, a parasztok nem reménylik a föld termékenységét, ha viszont ez a hónap nedves, bőséget várnak.

Április 24. Szent György nap előtt megszólaló béka esőtlen nyarat jelez; e nap előtti mennydörgés bő termés előjelzője akkor lesz bő termés, jó év, ha Szent György napján akkora eső esik, hogy még az áldomásozók orra is besárosodik.

Április 25. Ha Szent Márk napján a fülemüle hallgat, akkor változó tavasz várható, ha énekel, dalával csodás tavaszt hirdet.

Május 1. Ha hideg ez a nap, szűkös lesz a termés, ha meleg, bőséges.

Május 12-13-14. Fagyosszentek: Hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kendtek!

Május 25. Ha Orbán napján esik, jó lesz az idei termés.

Június 8. Ha Medárd napján esik, negyven napig esni fog.

Június 13. Tápió mentén úgy vélik, hogy nagy esők jönnek, Szent Antal elviszi a szénát.

Június 24. Iván nap: Amilyen az idő ezen a napon, 40 napig olyan marad.

Július 13. Ha dörög, és villámlik, ez lesz jellemző az elkövetkező 40 napban is.

Július 25. Ha sok a felhő az égen, sok lesz a hó, ha nagyon süt a nap, akkor hideg lesz a tél.

Augusztus 10. Ha szép idő van ezen a napon, szépnek ígérkezik az ősz is, bő terméssel.

Augusztus 20. A jó idő bő termést hoz.

Szeptember 5. Lőrinc nap: Ha süt a nap, az ősz további része is derűs lesz.

Szeptember 8. Fecskehajtó Kisasszony: E napnak a teljes ellentéte várható a következő hetekben.

Szeptember 14. Ha süt a nap, derűs lesz a tavasz.

Szeptember 29. Szent Mihálykor keleti szél, igen kemény telet ígér. Ha Szent Mihály napján itt van még a fecske, karácsonyig legelhet a kecske.

Október 21. Ha Orsolya napján szép az idő, akkor az karácsonyig meg is marad.

Október 26. Dömötör napján a hideg szél a kemény tél előjele.

November 1. Ha ezen a napon szép tiszta az idő, az hideg, havas telet hoz.

November 11. Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.

November 19. Erzsébet nap: Ha ezen a napon havazik, a Karácsony is igen szép, hóval borított lesz.

November 25. Ha Katalin kopog, karácsony tocsog.

December 13. Luca napja és a karácsony közötti 12 nap időjárásából következtettek régen az elkövetkező 12 hónap időjárására.

December 26. István napon a szép, napos idő száraz nyarat, és jó bort ígér.

December 31. Az éjjel ragyogó csillagok szép nyarat, bő termést hoznak.

 

Oldalainkat 25 vendég és 0 tag böngészi